Class WdpNet20NotSupportedException

WdpNet20NotSupportedException class

Pengecualian yang dilemparkan setiap kali dokumen XPS yang berisi gambar WDP sedang dikonversi dalam versi pustaka untuk .NET 2.0.

public class WdpNet20NotSupportedException : ApplicationException

Konstruktor

NamaKeterangan
WdpNet20NotSupportedException()Membuat instance baru.

Lihat juga