Aspose.Page.EPS.Device

De Aspose.Page.EPS.Device naamruimte biedt klassen van mogelijke apparaten en opslagopties die kunnen worden gebruikt tijdens het converteren van PS/EPS naar andere formaten.

Klassen

KlasBeschrijving
ImageDeviceDeze klasse omvat het renderen van document naar afbeelding.
ImageSaveOptionsDeze klasse bevat opties die nodig zijn voor het beheren van het beeldopslagproces.
PdfDeviceDeze klasse omvat het renderen van documenten naar PDF.
PdfSaveOptionsDeze klasse bevat invoer- en uitvoerstromen en andere opties die nodig zijn voor het beheer van het conversieproces.
PsSaveOptionsDeze klasse bevat opties die nodig zijn voor het beheer van het conversieproces van documenten naar PostScript- (PS) of Encapsulated PostScript- (EPS)-bestanden.