Aspose.Page.EPS

De Aspose.Page.EPS is een hoofdnaamruimte voor alle klassen die te maken hebben met PS/EPS-bestanden.

Klassen

KlasBeschrijving
FontConstantsDeze klasse definieert een set constanten voor het opslaan van lettertypen.
GradientBrushDeze klasse wordt gebruikt voor het inkapselen van LinearGradientBrush en PathGradientBrush met de mogelijkheid om de wrap-modus in te stellen op clamp. Native verlooppenselen genereren altijd een uitzondering wanneer iemand de eigenschap WrapMode probeert in te stellen op WrapMode.Clamp.
LoadOptionsBasisklasse voor laadopties voor documenten.
PageConstantsDeze klasse definieert een set constanten die een pagina beschrijven. Gemaksobjecten zijn beschikbaar voor verschillende marges, richtingen, herschaling en standaard paginaformaten.
PsConverterExceptionDeze klasse bevat informatie over een fout die is optreedt terwijl het PS-bestand wordt geconverteerd naar een PDF-document.
PsDocumentDeze klasse kapselt PS/EPS-documenten in.
PsDocumentExceptionDeze klasse bevat informatie over een fout die is optreedt terwijl het PostScript-bestand wordt gemaakt, bewerkt en opgeslagen.
PsLoadOptionsLaadopties voor PS-documenten.