PsDocument.Clip

PsDocument.Clip method

Voegt clip toe aan huidige grafische status.

public void Clip(GraphicsPath s)
ParameterTypeBeschrijving
sGraphicsPathHet uitknippad.

Zie ook