PsDocument.ClipAndNewPath

PsDocument.ClipAndNewPath method

Voegt een clip toe aan de huidige grafische status en schrijft vervolgens de “newpath”-operator. Het is noodzakelijk om te ontsnappen aan de samenvloeiing van dit uitknippad en enkele daaropvolgende paden, zoals glyphs omlijnd met de “charpath”-operator.

public void ClipAndNewPath(GraphicsPath s)
ParameterTypeBeschrijving
sGraphicsPathHet uitknippad.

Zie ook