PsDocument.Draw

PsDocument.Draw method

Teken een willekeurig pad.

public void Draw(GraphicsPath shape)
ParameterTypeBeschrijving
shapeGraphicsPathHet pad om te tekenen.

Zie ook