PsDocument.Merge

PsDocument.Merge method

Voegt PS/EPS-bestanden samen op een apparaat.

public void Merge(string[] filesForMerge, Device device, SaveOptions options)
ParameterTypeBeschrijving
filesForMergeString[]PS/EPS-bestanden om samen te voegen met dit bestand naar een uitvoerapparaat.
deviceDeviceEen uitvoerapparaat.
optionsSaveOptionsBevat vlaggen die de uitvoer specificeren van fouten die tijdens de conversie worden gegenereerd.

Zie ook