PsDocument.NumberOfPages

PsDocument.NumberOfPages property

Retourneert het aantal pagina’s in het resulterende PDF-document.

public int NumberOfPages { get; }

Zie ook