PsDocument.Scale

PsDocument.Scale method

Voegt schaal toe aan de huidige grafische status (schaal huidige matrix).

public void Scale(float xScale, float yScale)
ParameterTypeBeschrijving
xScaleSingleDe schaal in X-as.
yScaleSingleDe vertaling in Y-as.

Zie ook