PsDocument.Translate

PsDocument.Translate method

Voegt vertaling toe aan huidige grafische staat (vertaalt huidige matrix).

public void Translate(float x, float y)
ParameterTypeBeschrijving
xSingleDe vertaling in X-richting.
ySingleDe vertaling in Y-richting.

Zie ook