DrFont.IsBold

DrFont.IsBold property

Krijgt een waarde die aangeeft of deze instantie vetgedrukt is.

public bool IsBold { get; }

Eigendoms-waarde

WAAR als deze instantie vet is; anders,vals .

Zie ook