DrFont.IsItalic

DrFont.IsItalic property

Krijgt een waarde die aangeeft of deze instantie cursief is.

public bool IsItalic { get; }

Eigendoms-waarde

WAAR als deze instantie cursief is; anders,vals .

Zie ook