DrFont.LeadingLis

DrFont.LeadingLis property

Retourneert regelafstand van dit lettertype (lis). Dit is een snelkoppeling voorLineSpacingLis -CellHeightLis .

public int LeadingLis { get; }

Zie ook