Aspose.Page.XPS.Presentation.Image

De Aspose.Page.Xps.Presentation.Image naamruimte biedt klassen voor het weergeven van XPS -document naar een afbeelding.

Klassen

KlasBeschrijving
BmpSaveOptionsKlasse voor XPS-as-BMP-opslagopties.
ImageDeviceKlasse inkapselend apparaat voor het samenstellen van afbeeldingen.
ImageSaveOptionsBasisklasse voor opslagopties voor XPS-as-image.
JpegSaveOptionsKlasse voor XPS-als-JPEG-opslagopties.
PngSaveOptionsKlasse voor XPS-as-PNG-opslagopties.
TiffSaveOptionsKlasse voor XPS-as-TIFF-opslagopties.