Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf

De Aspose.Page.Xps.Presentation.Pdf naamruimte biedt klassen voor het weergeven van XPS -document naar PDF-document.

Klassen

KlasBeschrijving
PdfDeviceKlasse inkapselend apparaat voor het samenstellen van afbeeldingen.
PdfEncryptionDetailsBevat details voor een pdf-encryptie.
PdfSaveOptionsKlasse voor opslagopties voor XPS-als-PDF.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
PdfEncryptionAlgorithmOpsomming van versleutelingsmodus. Beschrijf met algoritme en sleutellengte. Deze opsomming is uitgebreid om de functionaliteit verder te kunnen vergroten. Deze opsomming implementeert het “Base-to-Core”-patroon.
PdfImageCompressionSpecificeert het type compressie dat wordt toegepast op afbeeldingen in het PDF-bestand.
PdfTextCompressionSpecificeert een type compressie toegepast op alle inhoud in het PDF-bestand behalve afbeeldingen.