Aspose.Page.XPS.Presentation

De Aspose.Page.Xps.Presentation naamruimte biedt basisklassen voor het weergeven van XPS -documenten naar andere indelingen.

Klassen

KlasBeschrijving
WdpNet20NotSupportedExceptionDe uitzondering die optreedt wanneer een XPS-document met WDP-afbeeldingen wordt geconverteerd naar bibliotheekversie voor .NET 2.0.