Aspose.Page.XPS

De Aspose.Page.XPS is een root-naamruimte voor alle klassen die te maken hebben met XPS-document.

Klassen

KlasBeschrijving
LoadOptionsBasisklasse voor laadopties voor documenten.
XpsDocumentKlasse die de belangrijkste entiteit van het XPS-document inkapselt die manipulatie -methoden biedt voor elk XPS-element.
XpsLoadOptionsOpties voor het laden van XPS-documenten.