Aspose.Page

De Aspose.Page is een root-naamruimte voor alle klassen van de Aspose.Page-bibliotheek die er direct in staan Apparaat of indirect via verschillende subnaamruimten.

Klassen

KlasBeschrijving
BuildVersionInfoDeze klasse geeft informatie over de huidige productbuild.
DeviceDeze klasse omvat de weergave van een document naar een abstract apparaat. De weergave van het document wordt pagina voor pagina uitgevoerd.
DocumentEen superklasse voor alle ingekapselde documenten.
ExternalFontCacheGebruik deze klasse om lettertype-inkapseling te verkrijgen in een vorm die wordt geaccepteerd doorDevice .
LicenseBiedt methoden om de component te licentiëren.
MarginsDeze klasse omvat boven-, linker-, onder- en rechtermarges.
MeteredBiedt methoden om gemeten sleutel in te stellen.
SaveOptionsDeze klasse bevat opties die nodig zijn voor het beheer van het conversieproces.
UserPropertiesSpeciale eigenschapsklasse waarmee getypeerde eigenschappen kunnen worden ingesteld en worden geretourneerd. Het maakt het ook mogelijk om de aansluiting van twee standaard eigenschap objects te doorzoeken als dit eigenschapsobject de eigenschap niet bevat.

Interfaces

KoppelBeschrijving
IGlyphDeze interface geeft toegang tot de belangrijkste parameters van glyphs.
IMultiPageDeviceDeze interface bevat methoden voor het manipuleren van apparaten met meerdere pagina’s.
IStreamableDeze interface wordt gebruikt voor apparaten die documenten naar een stream renderen.
ITrFontDeze interface geeft toegang tot de belangrijkste parameters van font.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
TextRenderingModeDeze opsomming bevat mogelijke waarden voor de tekstweergavemodus.