Interface IGlyph

IGlyph interface

Deze interface geeft toegang tot de belangrijkste parameters van glyphs.

public interface IGlyph

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AdvanceWidth { get; }Retourneert geavanceerde breedte van de glyph.
CharCode { get; }Retourneert de tekencode van de glyph.
LeftSideBearing { get; }Retourneert linkerzijde peiling van de glyph.

Zie ook