SaveOptions.SaveOptions

SaveOptions()

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSaveOptions klasse met standaardwaarden voor vlaggen!:SuppressErrors (waar) enDebug (niet waar).

public SaveOptions()

Zie ook


SaveOptions(bool)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSaveOptions klasse met standaardwaarde voor vlagDebug (niet waar).

public SaveOptions(bool supressErrors)
ParameterTypeBeschrijving
supressErrorsBooleanGeeft aan of fouten moeten worden onderdrukt of niet. Als waar onderdrukte fouten worden toegevoegdExceptions lijst.

Zie ook