Aspose.Page.EPS.Device

Den Aspose.Page.EPS.Device namnutrymme ger klasser av möjliga enheter och spara alternativ som kan användas samtidigt som PS/EPS konverteras till andra format.

Klasser

KlassBeskrivning
ImageDeviceDenna klass kapslar in rendering av dokument till bild.
ImageSaveOptionsDen här klassen innehåller nödvändiga alternativ för att hantera bildsparprocessen.
PdfDeviceDenna klass kapslar in rendering av dokument till PDF.
PdfSaveOptionsDen här klassen innehåller in- och utströmmar och andra alternativ som är nödvändiga för att hantera konverteringsprocessen.
PsSaveOptionsDen här klassen innehåller alternativ som krävs för att hantera processen för att konvertera dokument till PostScript (PS) eller Encapsulated PostScript (EPS) fil.