PsSaveOptions

PsSaveOptions class

Den här klassen innehåller alternativ som krävs för att hantera processen för att konvertera dokument till PostScript (PS) eller Encapsulated PostScript (EPS) fil.

public class PsSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
PsSaveOptions() Initierar en ny instans avPsSaveOptions klass med standardvärden för flaggor!:SuppressErrors (sant) och!:Debug (falskt).
PsSaveOptions(bool) Initierar en ny instans avPsSaveOptions klass med standardvärden för flagga!:Debug (falskt).

Egenskaper

namn Beskrivning
AdditionalFontsFolders { get; set; } Anger ytterligare mappar där omvandlaren ska hitta teckensnitt för inmatningsdokument. Standardmapp är standardtypsnittsmapp där OS hittar teckensnitt för interna behov.
virtual Debug { get; set; } Anger om felsökningsinformation måste skrivas ut till standardutgångsström eller inte.
virtual Exceptions { get; } Returnerar en lista över undertryckta konverteringsfel If!:SuppressErrors är sant.
JpegQualityLevel { get; set; } Kvalitetskategorin anger komprimeringsnivån för en bild. Tillgängliga värden är 0 till 100. Ju lägre siffra som anges, desto högre komprimering och därför lägre kvalitet på bilden. 0 värde ger lägsta bildkvalitet, medan 100 ger högsta.
virtual SupressErrors { get; set; } Anger om fel måste undertryckas eller inte. Om sanna undertryckta fel läggs till iExceptions list. Om falskt kommer det första felet att avsluta programmet.

Se även