PsSaveOptions

PsSaveOptions()

Initierar en ny instans avPsSaveOptions klass med standardvärden för flaggor!:SuppressErrors (sant) och!:Debug (falskt).

public PsSaveOptions()

Se även


PsSaveOptions(bool)

Initierar en ny instans avPsSaveOptions klass med standardvärden för flagga!:Debug (falskt).

public PsSaveOptions(bool supressErrors)
Parameter Typ Beskrivning
supressErrors Boolean Anger om fel måste undertryckas eller inte. Om sanna undertryckta fel läggs till i!:Exceptions lista.

Se även