Aspose.Page.EPS.XMP

Den Aspose.Page.EPS.XMP namnområdet tillhandahåller klasser för att läsa, ändra XMP-metadata i EPS-filer.

Klasser

KlassBeskrivning
XmpFieldRepresenterar XMP-fält.
XmpMetadataGer tillgång till XMP-metadataström.
XmpValueRepresenterar XMP-värdet

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
XmpFieldTypeDenna uppräkning representerar typer av ett XMP-fält.