Aspose.Page.EPS

Den Aspose.Page.EPS är ett rotnamnområde för alla klasser som hanterar PS/EPS-filer.

Klasser

KlassBeskrivning
FontConstantsDen här klassen definierar en uppsättning konstanter för att spara teckensnitt.
GradientBrushDen här klassen används för att kapsla in LinearGradientBrush och PathGradientBrush med möjlighet att ställa in wrap-läge till clamp. Inbyggda gradientborstar ger alltid ett undantag när någon försöker ställa in WrapMode-egenskapen till WrapMode.Clamp.
LoadOptionsGrundklass för alternativ för dokumentladdning.
PageConstantsDen här klassen definierar en uppsättning konstanter som beskriver en sida. Bekvämlighetsobjekt tillhandahålls för olika marginaler, orienteringar, omskalning och standard sidstorlekar.
PsConverterExceptionDen här klassen innehåller information om ett fel som kastas medan PS-filen konverteras till PDF-dokument.
PsDocumentDen här klassen kapslar in PS/EPS-dokument.
PsDocumentExceptionDen här klassen innehåller information om ett fel som kastas medan PostScript-fil skapas, redigeras och sparas.
PsLoadOptionsPS-dokumentladdningsalternativ.