Class FontConstants

FontConstants class

Den här klassen definierar en uppsättning konstanter för att spara teckensnitt.

public class FontConstants

Egenskaper

namnBeskrivning
static EmbedFontsAsList { get; }tillgängliga “EMBED_FONTS_AS”-värden.

Fält

namnBeskrivning
const EMBED_FONTSNyckel för egenskap som anger om teckensnitt ska bäddas in i sparade document
const EMBED_FONTS_ASNyckel för egenskap som indikerar en typ av teckensnitt som ska användas när du sparar document
const EMBED_FONTS_TRUETYPE“TrueType” teckensnittsvärde för “EMBED_FONTS_AS” key
const EMBED_FONTS_TYPE1“Type1” teckensnittsvärde för “EMBED_FONTS_AS” key
const EMBED_FONTS_TYPE3“Type3” teckensnittsvärde för “EMBED_FONTS_AS” key

Se även