Class GradientBrush

GradientBrush class

Den här klassen används för att kapsla in LinearGradientBrush och PathGradientBrush med möjlighet att ställa in wrap-läge till clamp. Inbyggda gradientborstar ger alltid ett undantag när någon försöker ställa in WrapMode-egenskapen till WrapMode.Clamp.

public class GradientBrush : Brush

Konstruktörer

namnBeskrivning
GradientBrush(Brush)Skapar ny instans av GradientBrush. LinearGradientBrush eller PathGradientBrush. Om annat än ArgumentException kommer att kastas.

Egenskaper

namnBeskrivning
Bounds { get; set; }Returnerar eller anger gränser för denna gradientpenslar.
NativeBrush { get; }Returnerar inbyggd övertoningspensel.
WrapMode { get; set; }Returnerar eller anger radbrytningsläge för denna övertoningspensel. Det kan vara WrapMode.Clamp, som resulterar i att undantag kastas i inbyggda gradientpenslar.

Metoder

namnBeskrivning
override Clone()Klonar den här borsten.

Se även