Class PsConverterException

PsConverterException class

Den här klassen innehåller information om ett fel som kastas medan PS-filen konverteras till PDF-dokument.

public class PsConverterException : Exception

Konstruktörer

namnBeskrivning
PsConverterException()Initierar en ny instans avPsConverterException class.
PsConverterException(string)Initierar en ny instans avPsConverterException class.

Se även