PsDocument.ClosePage

PsDocument.ClosePage method

Slutför aktuell sida.

public void ClosePage()

Se även