PsDocument.DrawTransparentImage

PsDocument.DrawTransparentImage method

Rita transformerad transparent bild. Om bilden inte har alfakanal kommer den att ritas som ogenomskinlig image

public void DrawTransparentImage(Bitmap image, Matrix transform, int transparencyThreshold)
ParameterTypBeskrivning
imageBitmapBilden att rita.
transformMatrixMatrisen för att transformera bilden.
transparencyThresholdInt32En tröskel som definierar från vilket värde på transparenspixeln kommer att tolkas som helt transparent. Alla värden under denna tröskel kommer att tolkas som helt ogenomskinliga.

Se även