PsDocument.Fill

PsDocument.Fill method

Fyll en godtycklig sökväg.

public void Fill(GraphicsPath shape)
ParameterTypBeskrivning
shapeGraphicsPathVägen att fylla.

Se även