PsDocument.GetStroke

PsDocument.GetStroke method

Får ett slag av aktuellt grafikläge.

public Pen GetStroke()

Se även