PsDocument.GetXmpMetadata

PsDocument.GetXmpMetadata method

Läser PS/EPS-fil och extraherar XmpMetdata om den redan finns eller lägg till ny om den inte finns.

public XmpMetadata GetXmpMetadata()

Returvärde

Befintlig eller ny instans av XMP-metadata.

Se även