PsDocument.OpenPage

OpenPage(float, float)

Skapar ny sida och gör den aktuell.

public void OpenPage(float width, float height)
ParameterTypBeskrivning
widthSingleBredden på ny sida.
heightSingleHöjden på ny sida.

Se även


OpenPage(string)

Skapar en ny sida med dokumentets storlek och gör den aktuell.

public void OpenPage(string pageName = null)
ParameterTypBeskrivning
pageNameStringNamnet på den nya sidan. Om det är null kommer namnet på sidan att vara ett beställningsnummer på sidan.

Se även