PsDocument.Rotate

Rotate(float)

Lägger till rotation moturs kring origo till aktuellt grafiktillstånd (rotera aktuell matris).

public void Rotate(float angleRadians)
ParameterTypBeskrivning
angleRadiansSingleRotationsvinkeln i radianer.

Se även


Rotate(int)

Lägger till rotation moturs kring origo till aktuellt grafiktillstånd (rotera aktuell matris).

public void Rotate(int angleDegrees)
ParameterTypBeskrivning
angleDegreesInt32Rotationsvinkeln i grader.

Se även