PsDocument.SetPaint

PsDocument.SetPaint method

Ställer in färg i aktuellt grafikläge.

public void SetPaint(Brush paint)
ParameterTypBeskrivning
paintBrushFärgen. Det kan vara vilken underklass som helst avBrush klass fanns i .NET-plattformen.

Se även