PsDocument.SetStroke

PsDocument.SetStroke method

Ställer in linje i aktuellt grafikläge.

public void SetStroke(Pen stroke)
ParameterTypBeskrivning
strokePenStroken.

Se även