PsDocument.Translate

PsDocument.Translate method

Lägger till översättning till aktuellt grafikläge (översätter aktuell matris).

public void Translate(float x, float y)
ParameterTypBeskrivning
xSingleÖversättningen i X-riktning.
ySingleÖversättningen i Y-riktning.

Se även