PsDocument.WriteGraphicsSave

PsDocument.WriteGraphicsSave method

Skriver lagring av det aktuella grafiktillståndet (se PostScript-specifikationen på operatorn “gsave”).

public void WriteGraphicsSave()

Se även