Aspose.Page.Font

Den Aspose.Page.Font namnutrymmet innehåller klasser för teckensnittsmanipulering.

Klasser

KlassBeskrivning
DrFontAnvänd den här klassen istället för GDI+ Font