DrFont.Equals

DrFont.Equals method

Bestämmer om den angivnaObject , är lika med denna instans.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypBeskrivning
objObjectDeObject att jämföra med det här exemplet.

Returvärde

Sann om det angivnaObject är lika med denna instans; annat,falsk .

Se även