DrFont.GetCharWidthLis

DrFont.GetCharWidthLis method

Hämtar char width lis.

public int GetCharWidthLis(char c)
ParameterTypBeskrivning
cCharSymbolen att beräkna.

Returvärde

Returnerar bredd

Se även