DrFont.GetTextWidthLis

DrFont.GetTextWidthLis method

Hämtar textbredden lis.

public int GetTextWidthLis(string text)
ParameterTypBeskrivning
textStringTexten att beräkna.

Returvärde

Returnerar bredd

Se även