DrFont.IsBold

DrFont.IsBold property

Får ett värde som anger om denna instans är fetstil.

public bool IsBold { get; }

Fastighetsvärde

Sann om denna instans är fet; annat,falsk .

Se även