DrFont.IsItalic

DrFont.IsItalic property

Får ett värde som anger om denna instans är kursiv.

public bool IsItalic { get; }

Fastighetsvärde

Sann om denna instans är kursiv; annat,falsk .

Se även