DrFont.LeadingLis

DrFont.LeadingLis property

Returnerar ledande av detta teckensnitt (lis). Detta är en genväg förLineSpacingLis -CellHeightLis .

public int LeadingLis { get; }

Se även