DrFont.SizePoints

DrFont.SizePoints property

Får storleken på detta teckensnitt (poäng).

public float SizePoints { get; set; }

Fastighetsvärde

Storlekspoängen.

Se även