DrFont.StyleEx

DrFont.StyleEx property

Den här egenskapen innehåller ytterligare information om typsnittets style

public short StyleEx { get; set; }

Se även