Aspose.Page.XPS.Features

Den Aspose.Page.Xps.Features namnutrymme ger funktioner utöver XPS-specifikationen.

Klasser

KlassBeskrivning
HyperlinkCollectorKlassen tillhandahåller insamling av hyperlänkade XPS-element från den aktuella sidan i ett XPS-dokument.