Class HyperlinkCollector

HyperlinkCollector class

Klassen tillhandahåller insamling av hyperlänkade XPS-element från den aktuella sidan i ett XPS-dokument.

public static class HyperlinkCollector

Metoder

namnBeskrivning
static CollectHyperlinks(XpsDocument)Samlar XPS-element med hyperlänkar av alla typer.
static CollectHyperlinks<T>(XpsDocument)Samlar XPS-element med hyperlänkar av en viss typ.

Se även